open awareness

W „hydraulice umysłu” prześwietliliśmy dwie główne zmory nękające umysł współczesnego człowieka.

Były nimi:

Walka z hologramami – nieustanna konfrontacja z myślowymi niebezpieczeństwami, pojawiającymi się w wirtualnym świecie tworzonym przez umysł skutkująca stresem na poziomie mentalnym i fizycznym.

Poszukiwanie Świętego Graala – nieustające próby fizycznego odgradzania się od nieprzyjemnych stanów mentalnych i doznań powodujące jedynie zwiększanie napięcia psychicznego i coraz większe oddalenie od stanu szczęścia. 

Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, że istnieją dwa główne stany umysłu: napięcie i rozluźnienie. Pomiędzy nimi znajduje się nieskończona liczba stanów pośrednich. Napięcie to stres, napięcie to każda forma oporu, oporu stawianego temu czego umysł aktualnie doświadcza. Rozluźnienie to otwarcie, głęboka akceptacja tego co się dzieje, tego co pojawia się w świadomości umysłu.

Jednak umysł nie jest jednowymiarowy, w tym samym momencie doświadcza olbrzymiej ilości wrażeń i odnosi się do nich wszystkich jednocześnie. Jeżeli uzna doświadczenie za zagrożenie, zaczyna je odpychać, zamykać się przed nim, napinać. Jeżeli doświadczenie umysłowi odpowiada, otwiera się na nie, rozluźnia. 

Suma napięć i rozluźnień decyduje o tym jakie jest ogólne samopoczucie umysłu w danym momencie.

Z tej perspektywy, perspektywy napięć i rozluźnień, szczęście to stan w którym umysł jest głęboko rozluźniony, otwarty, w którym doświadczenia pojawiające się w świadomości są głęboko akceptowane, witane. Umysł czuje się bezpieczny. Z drugiej strony cierpienie, stres, to stan w którym umysł opiera się doświadczeniu, w którym umysł chce uciec lub zmienić to, co teraz pojawia się w świadomości, czuje się zagrożony.

W części open awareness – kawiarniane medytacje, postaramy znaleźć sposoby przerwania opisywanych wcześniej nawykowych pętli reakcji, które powodują wzrost napięcia fizycznego i psychicznego oddalając nas coraz bardziej od szczęścia.

Przemyślenia w tym dziale zostały podzielone na następujące kategorie:

Pompowanie świadomości

Odklejanie od myśli

Praca z demotywatorami

Self inquiry


%d bloggers like this: