Kategorie
medytacje prowadzone open awareness

posłuchaj

W Medytacji Otwartej Świadomości pogłębimy umiejętność pozostawania w kontakcie z Chwilą Obecną na poziomie zmysłu czucia, zmysłu słuchu oraz zmysłu wzroku.

W tej medytacji będziemy kontynuować pielęgnację umiejętności pozostawania w bezpośrednim kontakcie z Chwilą Obecną. Zaznajomimy się z ruchem Uwagi i zbliżymy się bardziej do intuicyjnego rozumienia czym jest Świadomość. Zaczniemy od ugruntowania w oddechu, a potem otworzymy się na całą przestrzeń czucia oraz przestrzeń dźwięków.


Medytację od Oddechu do Świadomości zaczniemy od ugruntowania uwagi umysłu w doznaniu oddechu, po czym powoli zaczniemy otwierać się na coraz szerszą przestrzeń świadomości.

Medytacja otwartej świadomości to praktyka pozytywnej akceptacji wszystkich doznań pojawiających się w świadomości osoby medytującej.